Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kowno (św. Jerzy), О секретном обыске, сделанном в м-ре Ковенских бернардинцев к задержанию скрывавшегося там будто бы злоумышленника / O tajnym przeszukaniu, dokonanym w klasztorze bernardynów w Kownie z zatrzymaniem ukrywającego się tam jakoby złoczyńcy., 1839 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: О секретном обыске, сделанном в м-ре Ковенских бернардинцев к задержанию скрывавшегося там будто бы злоумышленника / O tajnym przeszukaniu, dokonanym w klasztorze bernardynów w Kownie z zatrzymaniem ukrywającego się tam jakoby złoczyńcy.

Date: 1839 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział polityczny

Call number: 2557/20

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie