Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kretynga (Zwiastowanie NMP), O заключении на покаяние в Кретингский м-рь настоятеля бернардинов кс. Александра Скрыпко ввиду неподобающих духовому лицу поступков его / O zamknięciu w celu odbycia kary w klasztorze w Kretyndze przełożonego bernardynów księdza Aleksandra Skrzypka z pow, 1901 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: O заключении на покаяние в Кретингский м-рь настоятеля бернардинов кс. Александра Скрыпко ввиду неподобающих духовому лицу поступков его / O zamknięciu w celu odbycia kary w klasztorze w Kretyndze przełożonego bernardynów księdza Aleksandra Skrzypka z pow

Date: 1901 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział polityczny

Call number: 4365/21

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie