Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Nieśwież (św. Katarzyny), Здания Несвижского бернардинского м-ря / Zabudowania klasztoru bernardynów w Nieświeżu., 1864 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Здания Несвижского бернардинского м-ря / Zabudowania klasztoru bernardynów w Nieświeżu.

Date: 1864 r.

Leaves / pages: 43

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 997/1415

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie