Official archive:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Telsze (św. Antoni z Padwy), Высочайшее повеление о м-рях Тельшевском бернардинов и Кальварийском доминиканцев / Rozkaz carski o klasztorach bernardynów w Telszach i dominikanów w Kalwarii Żmudzkiej., 1832 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Высочайшее повеление о м-рях Тельшевском бернардинов и Кальварийском доминиканцев / Rozkaz carski o klasztorach bernardynów w Telszach i dominikanów w Kalwarii Żmudzkiej.

Date: 1832 r.

Leaves / pages: 14

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 397/2225

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie