Official archive:
Norbertanki, Busko (Niepokalane Poczęcie NMP), Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Prośba o wyznaczenie terminu elekcji nowej ksieni w związku ze śmiercią w dniu 13 V 1806 r. ksieni Konstancji Kochanowskiej, 1806 r.

Introduced: 19.01.2016 14:57 | Last update: 19.01.2016 16:03 | Author of description: Kamil Skibiński

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Prośba o wyznaczenie terminu elekcji nowej ksieni w związku ze śmiercią w dniu 13 V 1806 r. ksieni Konstancji Kochanowskiej

Date: 1806 r.

Leaves / pages: 3r-v

Language: polski

Call number: OK-16/1

Sender: Ks. Stefan Rupniewski, komisarz klasztoru

Recipient: Biskup krakowski

Current location: Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Remarks:

Własnoręczny podpis: „X. Stefan Rupniewski k[a]n[oni]k kath[edrany] krakowski, Komisarz Biskupi Klasztoru Buskiego”