Official archive:
Cystersi, Wistycze (św. Zofii), Передача гр.-униатскому духовенству упразненного м-ря цистерсов в Вистичах Грод. губ. / Przekazanie greko-katolickiemu (unickiemu) duchowieństwu zniesionego klasztoru cystersów w Wistyczach w guberni grodzieńskiej., 1834 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Передача гр.-униатскому духовенству упразненного м-ря цистерсов в Вистичах Грод. губ. / Przekazanie greko-katolickiemu (unickiemu) duchowieństwu zniesionego klasztoru cystersów w Wistyczach w guberni grodzieńskiej.

Date: 1834 r.

Leaves / pages: 32

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 543/1886

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie