Official archive:
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP), По ходатайству Вил. римско-кат. епархей о заключении Гродненского декана кс. Степана Рачковского в Аглонский м-рь сроком на три года / Prośbę wileńskiego rzymsko-katolickiego biskupstwa o zamknięciu dziekana grodzieńskiego księdza Stefana Raczkowskiego w, 1895 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: По ходатайству Вил. римско-кат. епархей о заключении Гродненского декана кс. Степана Рачковского в Аглонский м-рь сроком на три года / Prośbę wileńskiego rzymsko-katolickiego biskupstwa o zamknięciu dziekana grodzieńskiego księdza Stefana Raczkowskiego w

Date: 1895 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział polityczny

Call number: 4263/45

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie