Official archive:
Franciszkanie (konwentualni), Wilno (Wniebowzięcie NMP), Францишканцы Виленские об освобождении м-ря от помещения в нем губернского архива / Franciszkanie wileńscy o zwolnieniu klasztoru od umieszczenia w nim gubernialnego archiwum., 1841 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Францишканцы Виленские об освобождении м-ря от помещения в нем губернского архива / Franciszkanie wileńscy o zwolnieniu klasztoru od umieszczenia w nim gubernialnego archiwum.

Date: 1841 r.

Leaves / pages: 101

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 702/303

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie