Official archive:
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk), Церкви и здания упраздненных м-рей – Удзяльского францишканского и Любешовского пиарского / Kościoły i zabudowania zniesionych klasztorów – franciszkanów w Udziale i pijarów w Lubieszowie., 1851 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Церкви и здания упраздненных м-рей – Удзяльского францишканского и Любешовского пиарского / Kościoły i zabudowania zniesionych klasztorów – franciszkanów w Udziale i pijarów w Lubieszowie.

Date: 1851 r.

Leaves / pages: 49

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 823/2313

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Remarks:

Zaliczone w katalogu do proweniencji klasztoru franciszkanów w Wilnie.