Official archive:
Jezuici, Opole (Trójca Święta), Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Odpowiedź Floegela na list Büschinga z 13 XII 1810 zawierająca krótką charakterystykę najciekawszych archiwaliów w klasztorze w Czarnowąsach oraz zbiorów bibliotecznych w klasztorach w Rudach, Jemielnicy i Opolu, 1810 r.

Introduced: 10.02.2016 14:34 | Last update: 10.02.2016 14:56 | Author of description: Kamil Skibiński

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Odpowiedź Floegela na list Büschinga z 13 XII 1810 zawierająca krótką charakterystykę najciekawszych archiwaliów w klasztorze w Czarnowąsach oraz zbiorów bibliotecznych w klasztorach w Rudach, Jemielnicy i Opolu

Date: 1810 r.

Leaves / pages: 45-46

Fonds: Akta Büschinga

Call number: IV.F.267

Current location: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu