Official archive:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), Претензии Лидских пиаров к имению Ев. Сапеги / Roszczenie lidzkich pijarów wobec mienia hrabiego Sapiehy, 1836 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Претензии Лидских пиаров к имению Ев. Сапеги / Roszczenie lidzkich pijarów wobec mienia hrabiego Sapiehy

Date: 1836 r.

Leaves / pages: 2

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 568/1345

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie