Official archive:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), Костел Лидских пиаров, обращенный в православную церковь / Kościół pijarów w Lidzie, który został zmieniony na prawosławną cerkiew, 1842 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Костел Лидских пиаров, обращенный в православную церковь / Kościół pijarów w Lidzie, który został zmieniony na prawosławną cerkiew

Date: 1842 r.

Leaves / pages: 14

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 732/1389

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie