Official archive:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), Перевод упразд. Лидских пиаров в м-рь Менжирецкий / Przeniesienie pijarów ze skasowanego klasztoru w Lidzie do klasztoru Mienżyreckiego, 1845 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Перевод упразд. Лидских пиаров в м-рь Менжирецкий / Przeniesienie pijarów ze skasowanego klasztoru w Lidzie do klasztoru Mienżyreckiego

Date: 1845 r.

Leaves / pages: 2

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 771/829

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie