Official archive:
Pijarzy, Poniewież (Trójca Święta), Отвод м-ря пиаров в Поневеже под склады цейхгауза Лубенского гусарского полка / Przeznaczenie klasztoru pijarów w Poniewieżu na magazyn broni lubieńskiego huzarskiego pułku, 1833 r.

Introduced: 02.07.2014 16:15 | Last update: 02.07.2014 16:15 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Отвод м-ря пиаров в Поневеже под склады цейхгауза Лубенского гусарского полка / Przeznaczenie klasztoru pijarów w Poniewieżu na magazyn broni lubieńskiego huzarskiego pułku

Date: 1833 r.

Leaves / pages: 2

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 476/671

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie