Official archive:
Franciszkanie (konwentualni), Kołtyniany (Niepokalane Poczęcie NMP), По рапорту провинциала Францисканского Ордена о 40.800 злотых Колтынянского и Олькеницкого Францисканских м-рей, обеспеченных на имении помещиков Довгяллов

Introduced: 15.02.2016 15:04 | Last update: 15.02.2016 15:04 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: По рапорту провинциала Францисканского Ордена о 40.800 злотых Колтынянского и Олькеницкого Францисканских м-рей, обеспеченных на имении помещиков Довгяллов

Language: rosyjski

Fonds: Fond 822, opis 11

Call number: 524

Current location: Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu