Official archive:
Karmelitanki bose, Wilno (św. Józef), Виленские кармелитанки – неплатеж векселя / Karmelitanki wileńskie – niewykupienie weksla, 1817 r.

Introduced: 02.07.2014 16:16 | Last update: 02.07.2014 16:16 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Виленские кармелитанки – неплатеж векселя / Karmelitanki wileńskie – niewykupienie weksla

Date: 1817 r.

Leaves / pages: 31

Language: rosyjski

Fonds: Fond 378, wydział ogólny

Call number: 120/249

Current location: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie