Official archive:
Franciszkanie (konwentualni), Kołtyniany (Niepokalane Poczęcie NMP), Визитные описи м-рей Францисканского Ордена: Виленский, Гелванский, Олькеницкий, Ошмянский, Голынанский, Нарвилишский, Колтынянский, Ковенский, Гродненский, Свислочьский, Новогродский, Дрогичинский, Лопеницкий, Щибакпольский, 1818 r.

Introduced: 15.02.2016 15:14 | Last update: 15.02.2016 15:14 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Diocese: wileńska

Basic information

Title: Визитные описи м-рей Францисканского Ордена: Виленский, Гелванский, Олькеницкий, Ошмянский, Голынанский, Нарвилишский, Колтынянский, Ковенский, Гродненский, Свислочьский, Новогродский, Дрогичинский, Лопеницкий, Щибакпольский

Date: 1818 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 822, opis 12

Call number: 2947

Current location: Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu