Architecture:
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza), Merecz, kościół klasztorny

Introduced: 12.11.2014 22:11 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Location

Main town / village: Merecz

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Details

Architectural description:

UWAGI: Kościół wzniesiony staraniem burmistrza Krzysztofa Stefanowicza, uposażony przez podkanclerzego wileńskiego Gabriela Woynę (EK, 12, 563).

Geolocation: 54.1638639 24.186658 (hide map)