Architecture:
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów), Chełm, szkoła, 1667 - 1672 r.

Introduced: 22.12.2014 15:16 | Last update: 01.09.2015 21:17 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: szkoła

Date: 1667 - 1672 r.

Location

Main town / village: Chełm

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat chełmski

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok
Architectural description:

Przylega do kościoła od zachodu, jest trójskrzydłowe, piętrowe, założone na planie litery "H", w pomieszczeniach parteru zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe (Żabicki 2013, s. 36).

UWAGI: Wzniesiono w latach 1667-1672 (przebudowane po 1720 r. przez architekta D. A. Bellotiego) (EK, 3, kol. 110).

Post-dissolution history:

Budynek kolegium zamieniono na gimnazjum rosyjskie, następnie zmieniał użytkowników i był przekształcany (Żabicki 2013, s. 34).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: W części pomieszczeń urządzono muzeum (od l. 1964-1966) (Żabicki 2013, s. 34).

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/148 z 31.12.1966 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.13293130095697 23.471574109262065 (hide map)