Architecture:
Pijarzy, Rosienie, Rosienie, szkoła, 1786 - 1787 r.

Introduced: 21.01.2015 11:56 | Last update: 21.01.2015 11:56 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Monastery: Pijarzy, Rosienie

Typ: szkoła

Date: 1786 - 1787 r.

Location

Main town / village: Rosienie

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Details

Post-dissolution history:

Na miejscu rozebranych zabudowań klasztornych w 1870 r. wzniesiono z polecenia M. N> Murajewa cerkiew prawosławną pod wezw. św. Jana Teologa (EK, 17, 311).

Condition: Niezachowany.

Geolocation: 55.3819499 23.115612899999974 (hide map)