Architecture:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Radecznica (św. Antoni z Padwy), Radecznica, klasztor, around 1669

Introduced: 25.01.2015 21:52 | Last update: 08.11.2015 00:10 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: around 1669

Location

Main town / village: Radecznica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Architectural description:

Budynek położony po północnej stronie kościoła, zbudowany na planie zbliżonym do litery "U", od wschodu wzmocniony skarpami, piętrowy (Żabicki 2013, s. 164).

UWAGI: Odnowiony w 1742 r. razem z kościołem (EK, 16, 1082).

Post-dissolution history:

Przejęty przez unitów, parafia istniała do 1875 r., następnie przez prawosławnych, po I wojnie światowej opiekę nad kościołem przejęli kapelani wojskowi, w 1919 r. powrócili bernardyni, ale w 1950 r. zostali aresztowani przez władze PRL, a budynki zakonne, zamienione na szpital psychiatryczny odzyskali częściowo w 1960 r. i 1981 r. W 1981 r. bp lubelski B. Pylak erygował parafię pod wezw. św. Antoniego Padewskiego (EK, 16, 1082). W 1981 r. część pomieszczeń klasztornych zwrócono zakonnikom (Żabicki 2013, s. 164).

Condition: Zachowany, stan dobry

Current function: Klasztor bernardynów i szpital psychiatryczny

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/1305 z 27.07.1978 r.

Geolocation: 50.752079850020515 22.82745050926212 (hide map)