Architecture:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Radecznica (św. Antoni z Padwy), Radecznica, kościół klasztorny, around 1669

Introduced: 25.01.2015 22:15 | Last update: 08.11.2015 00:09 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: around 1669

Location

Main town / village: Radecznica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok

Architect / builder: Jan Michał Link

Architectural description:

Kościół 1-nawowy, z 2-wieżową fasadą. Zachowane 3 murowane kaplice z okresu przedkasacyjnego (EK, 16, 1082). Założony na planie litery "T", prezbiterium niższe i węższe o półkolistym zamknięciu. Fasada z 3-kondygnacyjnymi wieżami, przylega do niej na całej szerokości arkadowa galeria z pulpitowym daszkiem (Żabicki 2013, s. 164).

UWAGI: Konsekrowany w 1695 r. Odnowiony w 1742 r. razem z klasztorem, później w 1748 r., w 20. latach XX wieku (usunięto wtedy przeróbki bizantyjskie oraz podniesiono wieże do wcześniejszej wysokości, w 1931 r. oraz od lat 80. XX w. do 1995 r. W 1995 r. miał miejsce kolejny pożar (EK, 16, 1082).

Post-dissolution history:

Przejęty przez unitów, parafia istniała do 1875 r., następnie przez prawosławnych, po I wojnie światowej opiekę nad kościołem przejęli kapelani wojskowi, w 1919 r. powrócili bernardyni, ale w 1950 r. zostali aresztowani przez władze PRL, a budynki zakonne, zamienione na szpital psychiatryczny odzyskali częściowo w 1960 r. i 1981 r. W 1981 r. bp lubelski B. Pylak erygował parafię pod wezw. św. Antoniego Padewskiego (EK, 16, 1082). W 1981 r. część pomieszczeń klasztornych zwrócono zakonnikom, w 1995 r. podczas pożaru kościoła część wyposażenia uległa zniszczeniu (Żabicki 2013, s. 164).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół parafialny (EK, 16, kol. 1082).

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/1305 z 27.07.1978 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.75172687840213 22.82747196693424 (hide map)

Foto

Widok od północnego zachodu z 26.07.08 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Antoniego_z_Padwy_w_Radecznicy#/media/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_Radecznicy.jpg