Architecture:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Opole Lubelskie, kościół parafialny, 1650 - 1675 r.

Introduced: 28.01.2015 00:08 | Last update: 07.11.2015 20:22 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół parafialny

Date: 1650 - 1675 r.

Location

Main town / village: Opole Lubelskie

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Opole Lubelskie

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Architectural description:

Kościół murowany, na planie krzyża, składa się z nawy głównej oraz dobudowanych w XVIII w. naw bocznych, ma 2 kaplice (pod wezw. Krzyża Świętego, do 1744 r. Pana Jezusa i pod wezw. Matki Bożej, pierwotnie św. Franciszka, później od 1748 św. Józefa Kalasantego), 2 zakrystie, obejścia późnobarokowe z poł. XVIII w. (EK, 14, 674). Wczesnobarokowy, orientowany, 1-nawowy, 3-bocznie zamknięte prezbiterium, 2-wieżowa fasada. Nawa i prezbiterium przekryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami, kaplice - kopulaste z lunetami, zakrystie - klasztorne (Żabicki 2013, s. 148-149).

UWAGI: Konsekrowany w 1674 r. przez bpa A. Trzebickiego (EK, 14, 674).

Post-dissolution history:

Zniszczony podczas I i II wojny światowej, gruntownie odnowiony w 1954 r., 1958-1963 (EK, 14, 674).

Condition: Stan dobry, wielokrotnie remontowany w latach 1966, 1974-1984 i 1989-1992 (EK, 14, 674).

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/152 z 16.01.1967 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.14661842962748 21.96826021520542 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)