Architecture:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Lubawa, kościół klasztorny, 1599 - 1610 r.

Introduced: 05.02.2015 14:49 | Last update: 05.02.2015 14:49 | Author of description: Weronika Wojciech

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1599 - 1610 r.

Location

Main town / village: Lubawa

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Lubawa

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, Parafia pw. św. Jana Chciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, ul. Kupnera 17, 14-260, Lubawa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (89) 645-39-60
  • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, Parafia pw. św. Jana Chciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, ul. Kupnera 17, 14-260, Lubawa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (89) 645-39-60

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Prusy

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: chełmińska

Details

Style: manieryzm
Architectural description:

Kościół zbudowany przy pomocy miecznika pruskiego Seweryna Zaleskiego, 1-nawowy z wieżą (przebudowana w XVIII w.), konsekrowany w 1613 r., remontowany w latach 1866-67 1 1976 r.; w jego wnętrzu na uwagę zasługują m. in.: krucyfiks z XIV w, renesansowa ambona, renesansowy, drewniany, kasetonowy strop nawy z lat 1610-12, konserwowany w latach 1994-2002, z polichromia figuralno-ornamentową, rzeźbiony, polichromowany strop prezbiterium, ołtarz główny z 1728 r. oraz manierystyczne, bogato rzeźbione i polichromowane stalle (EK, 11, kol. 16)

Condition: dobry;

Current function: Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie

Map

Location: dokładna

Geolocation: 53.50374841108918 19.754556998672456 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)