Architecture:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Góra Świętej Anny (św. Anna), Góra Świętej Anny, kościół parafialny, 1480 r.

Introduced: 18.02.2015 10:11 | Last update: 18.02.2015 10:14 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół parafialny

Date: 1480 r.

Location

Main town / village: Góra Świętej Anny

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo opolskie, w powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: barok
Architectural description:

Kościół orientowany, murowany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, szerszą prostokątną w rzucie nawą, nakryty dachami dwuspadowymi, z wieżą i sygnaturką nad nawą. Od zewnątrz oskarpowany, z kruchtą z 1868 r. od zachodu. Nad prezbiterium rozpięto sklepienie kolebkowo-krzyżowe wsparte pilastrami, nad nawą kolebkę z lunetami spływającą na przyścienne filary z przełamującym się belkowaniem (Pilch 2008, s. 66).

UWAGI: Wzniesiony jako kaplica ufundowana zapewne przez Krzysztofa Strzelę. wzmiankowany jako pątniczy w dokumencie bpa Jana Turzo w 1516 r., rozbudowany po 1655 r. Ponownie został przebudowany w 1781 r. przez mistrza Christopha Worbsa ze Strzelec Opolskich (Pilch 2008, s. 66).

Post-dissolution history:

Odnowiony w 1853 r. (m. in. wzmocnienie skarp), wzbogacony o wieżę w 1868 r., Został przywrócony zakonowi w 1860 r., z kolejnymi przerwami w latach: 1847-1887 w wyniku antypolskiej polityki kanclerza Ottona Bismarcka i w latach 1941-1945 podobnej akcji władz hitlerowskich. Konsekrowany w latach 1959-1960 (Pilch 2008, s. 66).

Condition: Stan dobry.

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Opole 1/50 z 21.11.1950 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.455920003977106 18.169418358474786 (hide map)