Architecture:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Góra Świętej Anny (św. Anna), Góra Świętej Anny, klasztor, 1733 - 1749 r.

Introduced: 18.02.2015 10:42 | Last update: 18.02.2015 11:03 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1733 - 1749 r.

Location

Main town / village: Góra Świętej Anny

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo opolskie, w powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: barok

Architect / builder: Ferdinand Gans, Manswertus Fromm

Architectural description:

Budynek rozplanowany na czworoboku z wewnętrznym, prostokątnym wirydarzem i wydłużonym ku północy skrzydłem zachodnim, piętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi z nowszymi facjatkami, o elewacjach zewnętrznych przekształconych w XIX i XX w. Wnętrza są jednotraktowe z krużgankiem wokół wirydarza, z klatką schodową na piętro na osi skrzydła wschodniego, przekryte różnymi odmianami sklepień kolebkowych. W narożniku południowo-wschodnim mieści się refektarz, a w północno-wschodnim zakrystia połączona z kościołem. Przed kościołem, od zachodu, rozciąga się prostokątny dziedziniec odpustowy, otoczony z trzech stron krużgankami z 1768 r., przekształconymi w 1804 r. i zamknięty południowym skrzydłem w 1886 r. Od północy i zachodu dziedziniec poprzedzają monumentalne schody, na osi skrzydła zachodniego zakończone bramą z trzema przejściami i szczytem o wykroju falistym. Krużganki są otwarte arkadami o łuku koszowym, oparte na filarach, a przesklepione krzyżowo na gurtach, nakryte od góry dachami jednospadowymi (Pilch 2008, s. 66-67).

UWAGI: Pierwotny był drewniany (1657-1659) (Pilch 2008, s. 66).

Post-dissolution history:

Został przywrócony zakonowi w 1860 r., z kolejnymi przerwami w latach: 1847-1887 w wyniku antypolskiej polityki kanclerza Ottona Bismarcka i w latach 1941-1945 podobnej akcji władz hitlerowskich (Pilch 2008, s. 66-67).

Condition: Stan dobry.

Current function: Klasztor reformatów.

Register of historic monuments: WUOZ Opole 1/50 z 21.11.1950 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.455920003977106 18.169418358474786 (hide map)