Architecture:
Franciszkanie (konwentualni), Lwówek Śląski (św. Piotr i Paweł), Lwówek Śląski, Kościół pw. św. Piotra i Pawła, kościół klasztorny, XIII century

Introduced: 16.03.2015 19:36 | Last update: 16.03.2015 19:36 | Author of description: Weronika Wojciech

Basic information

Name: Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Typ: kościół klasztorny

Date: XIII century

Location

Main town / village: Lwówek Śląski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Parafia św. Franciszka z Asyżu Klasztor Franciszkanów we Lwówku Śląskim, ul. Szkolna 1, 59-600, Lwówek Śląski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 75/782 56 84, email: tapo@poczta.onet.pl

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: gotyk
Architectural description:

Początkowo jednonawowy kościół został później rozbudowany na kamienną, trójnawową budowlę. Korpus ma pięć, a prostokątne prezbiterium dwa przęsła. Budowla jest oskarpowana. Po północnej stronie prezbiterium, w zwieńczeniu nawy znajduje się dwuprzęsłowa kaplica grobowa rodów RaussendorfTalkenberg i Schaffgotsch, w której w 1999 r. umieszczono zakrystię. Dawna zakrystia znajdowała się po południowej stronie, w podstawie niedokończonej wieży kościelnej. Umieszczono w niej kaplicę Matki Bożej Fatimskiej. We wnętrzu kościoła są sklepienia krzyżowo-żebrowe i gwiaździste, wiele portali gotyckich oraz obramienia okienne i drzwiowe, w tym kurtynowe. Wyposażenie pochodzi z przełomów XX i XXI wieku. Do wnętrza prowadzi skromny barokowy portal z ok. 1738 r. Po lewej stronie od wejścia znajduje się tablica z aniołem, który trzyma dwie tarcze. Na jednej wyrzeźbiony jest emblemat cechu piekarzy – obwarzanek, na drugiej inicjały MW i i data 1685. Na murach znajdują się epitafia i kamienne nagrobki z XVI - XVIII w. Część z nich została w trakcie remontu w latach 1995-1999 umieszczona w zachowanym fragmencie muru cmentarnego.

Do 1561 r. kościół stał pusty. Później po remoncie został świątynią ewangelicką. W dzień św. Michała 1562 r. Kasper Radecker wygłosił pierwsze kazanie i od tego czasu odprawiano tam cotygodniowe nabożeństwa. W 1562 r. rada miejska przeniosła szkołę w pobliże kościoła parafialnego, a w klasztorze chciała umieścić szpital. Rada uzyskała nawet na to zgodę biskupa, ale nie doszło to do skutku z powodu epidemii w latach 1567-1568. W budynku klasztoru mieszkali dzwonnik i kantor. Z powodu powiększenia się lwóweckiej szkoły za czasów rektora Andrzeja Brettiusa postanowiono rozdzielić część łacińską od niemieckiej. W klasztorze przyszykowano mieszkanie dla nauczyciela oraz jedną salę lekcyjną i umieszczono tam szkołę łacińską. W 1611 przystosowano kolejne dwie klasy. Na Lwówek spadały kolejne nieszczęścia: powstanie chłopskie w latach 1620-22, zdobycie miasta przez lisowczyków w 1622 r. i zaraza w latach 1624-25. W tych okolicznościach szkoła przestała działać w roku 1624. 29.07.1628 r. pękł dzwon kościelny. W 1629 r. zamknięto całkiem kościół i klasztor.

W 1652 r. minoryci powrócili do Lwówka Śląskiego i przystąpili do odbudowy klasztoru i kościoła.

(Wikipedia)

Post-dissolution history:

Od 1816 r. w kościele mieścił się arsenał miejscowego 2 batalionu 6 pułku grenadierów; Kościół został podzielony na dwie części drewnianym stropem. Na piętrze od 1899 r. mieściło się muzeum powiatowe. Prezentowano eksponaty związane z historią miasta i powiatu: stroje śląskie, księgi, dokumenty, rozmaite okazy broni, narzędzia tortur, wyposażenie wnętrz itp. W 1901 r. przeniesiono tu zbiory z wystawy w Bramie Lubańskiej, między innymi powóz, którym Napoleon przyjechał do Lwówka w lipcu 1813 r. W 1924 r. katolicką szkołę ludową i gimnazjum przeniesiono do budynku seminarium nauczycielskiego w północno-zachodniej części miasta. W czasach PRL w kościele były magazyny - początkowo rolniczy, później materiałów budowlanych. W latach 1975-1977 przeprowadzono w nim prace konserwacyjne. Po remoncie nie był jednak użytkowany i zaczął popadać w ruinę. (Wikipedia)
W 1945 r. franciszkanie wrócili do Lwówka Sląskiego, a w latach 1995-1998 pod kierunkiem brata Maksymiliana szelpińskiego odremontowano kościół i oddano go do uzytku wiernym (EK, 11, kol. 319)

Condition: dobry

Current function: Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu

Register of historic monuments: A/5401/1963 z dnia 8 czerwca 1971

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.1092299 15.586127799999986 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)