Mobilia

relation to architecture
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Bogdaszowice, Bogdaszowice, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, ending of the XV cent.
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Bogdaszowice, Bogdaszowice, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, Chrzcielnica, 1577 r.
introduced: 17.03.2015 13:52 | last update: 17.03.2015 13:52
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Bogdaszowice, Bogdaszowice, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, Prospekt organowy, XVII century - XVIII century
introduced: 17.03.2015 13:54 | last update: 17.03.2015 13:54
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Bogdaszowice, Bogdaszowice, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, rzeźba / Madonna z Dzieciątkiem, XV century
introduced: 17.03.2015 13:50 | last update: 17.03.2015 13:50