Rysunki architektoniczne i ikonografia

relation to architecture
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Bogdaszowice, Bogdaszowice, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, ending of the XV cent.
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Bogdaszowice, Bogdaszowice, kościół św. Michała Archanioła, kościół parafialny, rysunek, Puschwitz, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:06 | last update: 17.03.2015 13:47