Architecture:
Pijarzy, Wieluń (św. Józef), Wieluń, kościół klasztorny, 1748 - 1750 r.

Introduced: 17.03.2015 22:55 | Last update: 03.08.2015 11:55 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1748 - 1750 r.

Location

Main town / village: Wieluń

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Details

Architect / builder: ks. Stanisław od św. Barbary (Kazimierz Strzelecki)

Architectural description:

Kościół, zachowany do dziś, jest kościołem wybudowanym na osi północ-południe, z prezbiterium od strony południowej. Jest budowlą trójnawową w kształcie bazyliki. Prezbiterium na planie prostokąta jest niższe i zamknięte wewnątrz półkoliście. Nawy boczne są podzielone na trzy kaplice i połączone ze sobą wąskimi przejściami. Wszystkie kaplice otwierają się na nawę główną arkadami filarowymi. Mają sklepienia kolebkowe z lunetami, tzn. z odcinkami sklepienia poprzecznymi w stosunku do sklepienia budynku na gurtach, czyli płaskich konstrukcyjnych łukach, które wzmacniają i podtrzymują sklepienie między przęsłami. Po obydwu stronach prezbiterium znajdują się dwa pomieszczenia. Jedno, od strony zachodniej, zapewne było i jest zakrystią. Drugie, od strony wschodniej było prawdopodobnie jakimś składem. Nad zakrystią mieścił się chór zakonny, najprawdopodobniej z jakimś oknem na prezbiterium. Fasada kościoła jest dwuwieżowa, podzielona na trzy części za pomocą pilastrów. W części środkowej wieńczy ją trójkątny szczyt.

UWAGI: W 1795 r. pożar dokonał dużych spustoszeń i dopiero w 1801 r. zakończono odbudowę świątyni. W XIX wieku kościół został kilkakrotnie dotknięty pożarami, m.in. 18 czerwca 1858 r. i 19 marca 1868 r.

Post-dissolution history:

Po kasacie klasztoru pijarów i pożarze kościoła w 1868 r. Rosjanie zamierzali przebudować go na cerkiew prawosławną. Mieszkańcy Wielunia, którzy powołali Obywatelski Komitet Odbudowy Kościoła, zapobiegli tym planom. Odbudowaną świątynię konsekrował w 1880 r. biskup włocławski Wincenty Teofil Popiel, pełniła ona funkcję kościoła szkolnego.

Condition: Remonty w latach 1973-2002.

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Łódź 966 z 30.12.1967 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.220278 18.571389 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)