Architecture:
Franciszkanie (konwentualni), Śrem-Ostrówek (Narodzenie NMP), Śrem

Introduced: 19.03.2015 14:43 | Last update: 19.03.2015 14:43 | Author of description: Weronika Wojciech

Basic information

Location

Main town / village: Śrem

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Kościół filialny pw. Narodzenia NMP, Parafia Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie, ul Poznańska 11, 63-100, Śrem, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: poznańskie

Diocese: poznańska

Details

Style: barok
Architectural description:

Barokowy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest trójnawowym budynkiem halowym. Prezbiterium przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, nawę główną – sklepienie żaglaste, nawy boczne natomiast – sklepienia kolebkowe. Barokowe i rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII wieku.

Piętrowy budynek klasztorny o nietynkowanej fasadzie przylega do kościoła od strony południowej. Jego trzy skrzydła otaczają kwadratowy wirydarz. Dziedziniec przed kościołem i klasztorem otacza mur z dwoma barokowymi bramami. 

Post-dissolution history:

W 1837 r. władze pruskie zlikwidowały klasztor, przeznaczając jego budynki na szkołę ewangelicko-katolicką. W 1926 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła.

Condition: Dobry

Current function: Obecnie kościół pełni funkcję świątyni filialnej

Register of historic monuments: 2428/A z 22.12.1932

Map

Location: dokładna

Geolocation: 52.096389 17.023333 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)