Architecture:
Benedyktyni, Legnickie Pole (Święty Krzyż, św. Jadwiga Śl.), Legnickie Pole, kościół klasztorny, 1727 - 1731 r.

Introduced: 07.04.2015 13:11 | Last update: 07.04.2015 13:19 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1727 - 1731 r.

Location

Main town / village: Legnickie Pole

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gm. Legnickie Pole

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Bazylika świętej Jadwigi, Benedyktynów 4, 59-241, Legnickie Pole, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: barok

Architect / builder: Kilian Ignacy Dientzenhofer (projekt)

Architectural description:

Kościół wzniesiony na planie zbliżonym do układu centralnego, z nawą ukształtowaną na planie dwóch przecinających się elips, ustawionych ukośnie do osi kościoła, nakrytą eliptycznie kopułą wspartą na przyściennych kolumnach, stojących na tle filarów oraz bogato rozczłonkowanych gzymsach. Między dwoma filarami wschodnimi znajduje się arkada otwierająca się do owalnego prezbiterium, poprzedzonego dwoma wnękami, a zamkniętego półkoliście i nakrytego założoną poprzecznie eliptyczną kopułą. Podobne dwa filary zachodnie oddzielają nawę od przedsionka. Wszystkie kopuły oparte na bębnach, rozczłonkowanych wiązkami kolumn i rozdzielonych niszami. Zarówno we wnętrzu, jak i w planie świątyni nie występują linie proste. Fasada zachodnia cofnięta w pierzei budynków klasztornych, rozplanowana na linii wycinka koła, jest flankowana dwoma niskimi wieżami, zwieńczonymi hełmami w formie książęcych koron.  (Pilch 2011, s. 189)

Post-dissolution history:

Kościół parafialny

Condition: Zachowany

Current function: Bazylika św. Jadwigi w Legnickim Polu

Register of historic monuments: WUOZ Wrocław A/2201/58 z 29.03.1949 r.; Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 1.05.2004 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.145193585592274 16.243014034393354 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Zespół klasztorny benedyktynów na rysunku F.B. Wernera z ok. 1750 r.