Architecture:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Wyszogród, Wyszogród, kościół pw. Świętej Trójcy, kościół parafialny

Introduced: 09.04.2015 09:38 | Last update: 03.08.2015 11:55 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Name: Wyszogród, kościół pw. Świętej Trójcy

Typ: kościół parafialny

Location

Main town / village: Wyszogród

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Wyszogród

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Parafia Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 41, 09-450, Wyszogród, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Mazowsze

Archbishopric: warszawskie

Diocese: płocka

Details

Style: barok

Architect / builder: Samuel Fischer z Gdańska

Architectural description:

Kościół to budowla halowa, późnobarokowa, z prezbiterium powstałym w wyniku wytyczenia zakrystii i kruchty północnej. Od strony wschodniej znajduje się trójdzielna fasada (wiki: Kościół Świętej Trójcy w Wyszogrodzie).

UWAGI: Prawdopodobnie w 1800 r. poświęcono nowy kościół zmieniając jego tytuł ze świętego Jakuba na Świętą Trójcę. Za wstawiennictwem biskupa płockiego Floriana Laskarysa (1318-33), książę płocki Wacław w 1320 r. sprowadził do Wyszogrodu zakon Bożogrobców i oddał im kościół parafialny św. Jakuba w Wyszogrodzie i kościół św. Mikołaja w Rębowie. Zakonnicy byli tu proboszczami do 1819 r. czyli do kasaty zakonu (Strona miasta: historia parafii). Obecna świątynia parafialna w Wyszogrodzie jest czwartą z kolei. Pierwszy kościół istniał już przed 1320 r., bliżej Wisły. Kolejny kościół został zniszczony w 1726 r., gdy osunęła się skarpa nadrzeczna. Istniejący kościół powstawał od 1774 r. (albo od 1779 r.) na fundamentach starszego, który strawił pożar. Fundamenty te zostały wzmocnione i nieco zmienione według projektu gdańskiego architekta Samuela Fischera. Mury zostały ukończone w 1786 roku i data ta została umieszczona na elewacji frontowej kościoła. Zapewne w 1800 r. została poświęcona nowa świątynia, której zmieniono wezwanie ze świętego Jakuba na Świętą Trójcę, tak jak jest do dnia dzisiejszego (wiki: Kościół Świętej Trójcy w Wyszogrodzie).

Post-dissolution history:

Wieże kościoła i wyposażenie wnętrza były gotowe dopiero po roku 1819. 20.04.1942 r. okupanci hitlerowscy zamknęli kościół i zamienili go na spichrz zbożowy. W roku 1982 ukończono generalny remont kościoła (nowy dach miedziany, modernizacja wnętrza świątyni) (Strona miasta: historia parafii).

Condition: Stan dobry, remont w 1982 r.

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Warszawa 744/62 z 7.05.1962 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 52.38821 20.190614900000014 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

widok od wsch., 
fot. Przemysław Jahr / Wikimedia Commons, za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Wyszogrodzie.jpg