Architecture:
Kapucyni, Zakroczym (św. Wawrzyńca), Zakroczym, kościół klasztorny, 1757 - 1765 r.

Introduced: 09.04.2015 14:31 | Last update: 03.08.2015 11:55 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1757 - 1765 r.

Location

Main town / village: Zakroczym

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Zakroczym

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (klasztor kapucynów), ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170, Zakroczym, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 22-785-22-08, email: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: płocka

Details

Style: barok
Architectural description:

Kościół, klasztor i ogród otoczony murem (Mazowieckie skarby: Zakroczym).

UWAGI: Kompleks zbudowany został w XVI wieku. Drewniany kościół św. Wawrzyńca, ufundowany został około 1548 r. Obraz E. J. Dahlebergha (reprodukcja z dzieł Pufendorfa, przedstawiający widok panoramiczny na Zakroczym z 1657 r.) przedstawia, że w tym okresie kościół był już murowany. Pewne podobieństwa do pierwotnej formy budynku zachowały się w dzisiejszej formie szczytu. W 1757 r. biskup płocki dokonał poświęcenia kościoła i wprowadził do niego zakonników (Mazowieckie skarby: Zakroczym).

Post-dissolution history:

Klasztor został skasowany przez władze carskie 8 czerwca 1892 r. kościół częściowo był nieczynny. W klasztorze umieszczono składy wojskowe, później szkołę (Strona OAT: klasztor).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Zespół klasztorny oo. kapucynów.

Register of historic monuments: WUOZ Warszawa 1121/140 z 9.06.1958 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 52.43457995037265 20.612386915344246 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

widok na elewację kościoła, 
fot. Maciej Szczepańczyk, za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_the_Capucine_Friars_in_Zakroczym.png