Architecture:
Pijarzy, Dąbrowica (św. Jan Chrzciciel), Dąbrowica, kościół klasztorny, 1740 - 1742 r.

Introduced: 01.08.2015 18:30 | Last update: 01.08.2015 18:30 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1740 - 1742 r.

Location

Main town / village: Dąbrowica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód rówieński, rejon Dąbrowica

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Details

Style: rokoko
Architectural description:

Kościół jest trójnawową bazyliką na planie prostokąta, o wspaniałej fasadzie flankowanej przez dwie czworoboczne wieże, pomiędzy którymi wznosi się krzywoliniowy fronton. Elewację frontową zdobią: portal wejściowy z kartuszem herbowym, zwielokrotnione pilastry i rozbudowane gzymsy.

Post-dissolution history:

Zamieniono go na kościół parafialny, po II. wojnie światowej urządzono w nim magazyn nawozów. W 1992 r. został zwrócony wiernym.

Condition: Jako jedyna świątynia w dekanacie włodzimierskim przetrwała po II. wojnie światowej.

Current function: Kościół parafialny

Map

Location: przybliżona w ramach miejscowości

Geolocation: 51.566667 26.566667 (hide map)