Architecture:
Kapucyni, Mariampol (Trójca Święta), Mariampol, kościół klasztorny, 1703 r.

Introduced: 04.08.2015 12:17 | Last update: 04.08.2015 12:17 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1703 r.

Location

Main town / village: Mariampol

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Details

Style: barok
Post-dissolution history:

Kościół został zrujnowany w trakcie II wojny światowej, od 1955 r. w zespole mieścił się w dom dziecka, następnie więzienie

Condition: Zachowany, lecz przebudowany. Ma obecnie fasadę bezwieżową, opilastrowaną, z trójkątnym szczytem i półkolistymi niszami. Przy ścianach bocznych liczne przybudówki, dach dwuspadowy. (Hauser 2004, s. 302)

Current function: Kościół prawosławny

Geolocation: 49.0333333 24.85 (hide map)