Architecture:
Karmelitanki, Dubno (św. Józef), Dubno, klasztor, 1686 r.

Introduced: 06.08.2015 12:12 | Last update: 06.08.2015 12:12 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1686 r.

Location

Main town / village: Dubno

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód rówieński

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Details

Style: barok
Architectural description:

Dwukondygnacyjny, na planie litery L, ozdobiony od frontu oryginalną podcieniową arkadową galerią. (Rąkowski 2005, s. 291)

Post-dissolution history:

Klasztor przejął monaster prawosławny. W 1922 r. został odzyskany przez katolików i przekazano zgromadzeniu sióstr Opatrzności, które prowadziły w nim sierociniec. W 1940 r. władze radzieckie zamknęły kościół, a klasztor zamieniły w szpital. Podczas okupacji niemieckiej mieścił się w nim obóz dla jeńców radzieckich. Po II wojnie światowej ponownie zorganizowano w nim szpital.

Condition: Liczne przebudowy niemal pozbawiły go barokowych detali architektonicznych.

Current function: Szpital

Map

Location: przybliżona w ramach miejscowości

Geolocation: 50.41717675521838 25.750205703613346 (hide map)