Architecture:
Paulini, Częstochowa (św. Zygmunta), Częstochowa (Jasna Góra, Stara Częstochowa), kościół parafialny, po 1450 r.

Introduced: 17.08.2015 18:36 | Last update: 17.08.2015 21:07 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół parafialny

Date: po 1450 r.

Location

Main town / village: Częstochowa (Jasna Góra, Stara Częstochowa)

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo śląskie, powiat Częstochowa

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Parafia Świętego Zygmunta w Częstochowie (klasztor Paulinów), Krakowska 1, Częstochowa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 34 324 14 86

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: krakowskie

Diocese: krakowska

Details

Style: barok
Architectural description:

Barokowy, orientowany, murowany, trzynawowy, o układzie bazylikowym, nakryty dachami dwuspadowymi, a wieże kopulastymi hełmami z latarniami. Północna ściana prezbiterium jest oskarpowana, a fasada zachodnia dzielona pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Prezbiterium i nawy boczne są przekryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi, nawa główna kolebką z lunetami spływającą na opilastrowane filary międzynawowe (Pilch 2008, s. 254).

UWAGI: Prezbiterium powstało ok. 1450 r., budynek powiększony o nawę i wieżę w końcu XV w. Ulegał pożarom w XVI w., uległ rozbudowie w 2. ćwierci XVII w. o kaplice boczne, od 1783 r. bazylika z dwuwieżową fasadą (Pilch 2008, s. 254).

Post-dissolution history:

Magazyn wojskowy w 1944 r., uszkodzony w 1945 r., remontowany w l. 1947-1948, 1992-1993 (Pilch 2008, s. 254).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Katowice 276/60 z 11.03.1960 r. oraz 3/78 z 13.02.1978 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.811761628108314 19.128145188360577 (hide map)