Architecture:
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk), Lubieszów (Nowy Dolsk), szkoła, 1745 - 1762 r.

Introduced: 26.08.2015 17:32 | Last update: 26.08.2015 17:32 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: szkoła

Date: 1745 - 1762 r.

Location

Main town / village: Lubieszów (Nowy Dolsk)

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Details

Style: barok
Architectural description:

Budowla czworoboczna, piętrowa, z wewnętrznym dziedzińcem, który otaczały arkady. Skromny wystrój zewnętrzny. Wejście główne akcentowane klasycystycznym portalem z trójkątnym frontonem. Wnętrze przekryte sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi. (Rąkowski 2005, s. 78)

Post-dissolution history:

Szkoła powszechna, w trakcie I wojny światowej zbombardowane, odbudowa w latach 1929-1932

Condition: Zniszczony, lecz odbudowany w pierwotnej formie.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.76305600000001 25.499166999999943 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)