Architecture:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pilica (Najśw. Imię Jezus), Pilica, klasztor, 1743 - 1747 r.

Introduced: 26.08.2015 18:51 | Last update: 26.08.2015 18:51 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1743 - 1747 r.

Location

Main town / village: Pilica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Pilica

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kielecko-krakowska

Details

Style: barok
Architectural description:

Klasztor położony po południowej stronie kościoła, murowany, czteroskrzydłowy, z wew. wirydarzem i wysuniętym ryzalitem refektarza, w skrzydle południowym, piętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi. Pomieszczenia parteru przekrywają sklepienia kolebkowe z lunetami lub kolebkowo-krzyżowe, w dawnym kapitularzu oparte na stojące pośrodku filarze, na piętrze są stropy płaskie (Pilch 2008, s. 331-332).

Post-dissolution history:

Remontowany i powiększany w 2 poł. XIX w., po pożarze w 1857 r. i w l. 1945-1949, 1984-1988 (Pilch 2008, s. 331).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Klasztor oo. Franciszkanów.

Register of historic monuments: WUOZ Katowica A/2/99 z 30.04.1999 r.

Geolocation: 50.471070616134504 19.65530957022247 (hide map)