Architecture:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Święta Anna (św. Anna), Święta Anna, kościół klasztorny, 1609 - 1668 r.

Introduced: 28.08.2015 15:43 | Last update: 22.09.2016 18:49 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1609 - 1668 r.

Location

Main town / village: Święta Anna

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Dąbrowa Zielona

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Details

Architectural description:

Murowany, jednonawowy, na planie krzyża, z wieżą od frontu, nakryty kopułami nad prezbiterium, ramionami transeptu i w centrum, z cebulastym hełmem i latarnią na wieży (Pilch 2008, s. 387).

Post-dissolution history:

Remontowany w XIX i XX w., od 1869 r. opiekują się nim Dominikanki (Pilch 2008, s. 387).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół parafialny (Pilch 2008, s. 387).

Register of historic monuments: WUOZ Katowice 267/60 z 7.03.1960 r. oraz 26/76/A z 16.02.1978 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.82411523885681 19.53022389751436 (hide map)

Foto

Widok od strony wschodniej z 13.07.2014 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Anna_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie%29#/media/File:Aleksandr%C3%B3wka,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82,_ob._par._p.w._%C5%9Bw._Anny_01.JPG