Architecture:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Święta Anna (św. Anna), Święta Anna, dziedziniec odpustowy z dzwonnicą, zespół klasztorny, half of the XVII cent.

Introduced: 28.08.2015 15:50 | Last update: 22.09.2016 18:49 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Name: dziedziniec odpustowy z dzwonnicą

Typ: zespół klasztorny

Date: half of the XVII cent.

Location

Main town / village: Święta Anna

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Dąbrowa Zielona

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Details

Architectural description:

Zlokalizowany po północno-zachodniej stronie kościoła na planie czworoboku, otoczony krużgankiem z dzwonnicą w północno-zachodnim narożu (Pilch 2008, s. 387).

Post-dissolution history:

Remontowany w XIX i XX w., od 1869 r. opiekują się nim Dominikanki (Pilch 2008, s. 387).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Dziedziniec odpustowy.

Register of historic monuments: WUOZ Katowice 267/60 z 7.03.1960 r. oraz 26/76/A z 16.02.1978 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.82390513778177 19.530138066825884 (hide map)