Architecture:
Franciszkanie (konwentualni), Wodzisław Śląski (Trójca Święta), Wodzisław, kościół klasztorny, XVI century

Introduced: 28.08.2015 16:46 | Last update: 28.08.2015 16:46 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: XVI century

Location

Main town / village: Wodzisław

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: gotyk
Architectural description:

Położony po północnej stronie kościoła, murowany, na planie czworoboku z wew. wirydarzem, piętrowy, skrzydła jednotraktowe, wewnątrz z korytarzem od strony wirydarza, zachowane przesklepienia sień w skrzydle północnym i kilka sal na parterze (Pilch 2008, s. 406).

UWAGI: Rozbudowany w 1738 i 1814 r. (Pilch 2008, s. 406).

Post-dissolution history:

Początkowo użytkowany jako ratusz, następnie szkoła, więzienie, mieszkania, spalony w 1945 r., w 1966 r. odbudowany i adaptowany na siedzibę Sądu Rejonowego (Pilch 2008, s. 406).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Sąd Rejonowy.

Register of historic monuments: WUOZ Katowice 746/66 z 30.12.1966 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.00306210526635 18.461294217860427 (hide map)

Foto

Widok od północy na dawny klasztor z 25.11.2007 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_franciszkan%C3%B3w_w_Wodzis%C5%82awiu_%C5%9Al%C4%85skim#/media/File:POL_Wodzis%C5%82aw_%C5%9Al%C4%85ski_S%C4%85d_rejonowy.jpg