Architecture:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.), Lublin, kościół klasztorny, 1685 - 1698 r.

Introduced: 06.09.2015 12:55 | Last update: 06.09.2015 12:57 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1685 - 1698 r.

Location

Main town / village: Lublin

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Parafia św. Agnieszki (klasztor augustianów-eremitów), ul. Kalinowszczyzna 62, Lublin, tel.: 81 7470130

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok
Architectural description:

Jest bazylikowy, 3-nawowy, z pierwotnym, niskim, półkoliście zamkniętym prezbiterium, sklepionym kolebką z lunetami. Fasada 5-osiowa, jej dolna kondygnacja ozdobiona lizenami i niewielkimi wnękami, wyższa jest 3-osiowa i ozdobiona pilastrami z głowicami korynckimi, wspierającymi pełne belkowanie z wydatnym gzymsem i fryzem kostkowym, zwieńczona jest 3-stopniowym szczytem ze spływami wolutowymi i obeliskami. Elewacja urozmaicona pilastrami podtrzymującymi bogato profilowany gzyms uskokowy i konsolowy fryz, pilastry części prezbiterialnej oskarpowane. Nawa główna ze sklepieniem kolebkowym z lunetami (Żabicki 2013, s. 110-112).

Post-dissolution history:

Po kasacie stał się kościołem parafialnym (Żabicki 2013, s. 110).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/139 z 31.12.1966 r. i z 5.08.1996 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.25202441261815 22.588385822090117 (hide map)

Foto

Widok od północy na fasadę kościoła i część klasztoru z 20.07.12 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Agnieszki_w_Lublinie#/media/File:Panorama_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Aw._Agnieszki_w_Lublinie.jpg