Architecture:
Bernardynki, Lublin (św. Piotr ap.), Lublin, kościół klasztorny, 1636 - 1658 r.

Introduced: 06.09.2015 15:29 | Last update: 06.09.2015 15:32 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1636 - 1658 r.

Location

Main town / village: Lublin

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok
Architectural description:

Kościół 1-nawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z niską przybudówką od południa na całej długości kościoła, mieszczącą 2 zakrystie, dawną bibliotekę i dawną kaplicę. Fasada świątyni częściowo przesłonięta budynkiem klasztoru i nadbudowaną nad nim niską czworoboczną wieżą z baniastym hełmem z latarnią, zwieńczona szczytem o bogatej ornamentyce późnobarokowej. Nawa ze sklepieniem kolebkowym z lunetami na gurtach, prezbiterium kolebkowe z lunetami, ze spływami z lunet na późnorenesansowe wsporniki (Żabicki 2013, s. 113).

UWAGI: Restauracja i rozbudowa zespołu w l. 1669-1681, wieża dostawiona w l. 1736-1739. Budynki zniszczone w 1768 r. przez pożar, odbudowa w 1777 r, wzniesiono wtedy nowe szczyty barokowe, wzmocniono mury filarami wewnętrznymi, przemurowano wieżę (Żabicki 2013, s. 113).

Post-dissolution history:

Po kasacie zakonu w 1864 r., kościół przemianowano w 1887 r. na rektoralny i przekazano opiece księży świeckich. W latach 1896 i 1905 rozebrano dwa skrzydła klasztorne, przeznaczając pozostałe na mieszkanie dla rektora.
Po odzyskaniu niepodległości kościół i klasztor oddano siostrom Bernardynkom, które w 1919 r. zrzekły się budynków i przekazały w 1920 oo. Jezuitom, obecnym właścicielom (Strona lublina: Kościół i klasztor ks. Jezuitów pw. św. Piotra Apostoła).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół Jezuitów.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/265 z 10.03.1967 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.24640696448341 22.56614305026244 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)