Architecture:
Bernardynki, Lublin (św. Piotr ap.), Lublin, klasztor, 1636 - 1658 r.

Introduced: 06.09.2015 15:43 | Last update: 06.09.2015 15:43 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1636 - 1658 r.

Location

Main town / village: Lublin

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: renesans
Architectural description:

Budynek przylega od północnego zachodu i od zachodu, na planie litery "L", piętrowy, z częściowo zachowanymi sklepieniami krzyżowymi, kolebkowo-krzyżowymi, kolebkowymi i kolebkowymi z lunetami. Środkowa część elewacji południowej ma charakter późnorenesansowy (Żabicki 2013, s. 113).

UWAGI: Restauracja i rozbudowa zespołu w l. 1669-1681, wieża dostawiona w l. 1736-1739. Budynki zniszczone w 1768 r. przez pożar, odbudowa w 1777 r, wzniesiono wtedy nowe szczyty barokowe, wzmocniono mury filarami wewnętrznymi, przemurowano wieżę (Żabicki 2013, s. 113).

Post-dissolution history:

Po kasacie zakonu w 1864 r., kościół przemianowano w 1887 r. na rektoralny i przekazano opiece księży świeckich. W latach 1896 i 1905 rozebrano dwa skrzydła klasztorne, przeznaczając pozostałe na mieszkanie dla rektora.
Po odzyskaniu niepodległości kościół i klasztor oddano siostrom Bernardynkom, które w 1919 r. zrzekły się budynków i przekazały w 1920 oo. Jezuitom, obecnym właścicielom (Strona lublina: Kościół i klasztor ks. Jezuitów pw. św. Piotra Apostoła).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Klasztor Jezuitów.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/265 z 10.03.1967 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.246296151092096 22.566008939811695 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)