Architecture:
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł), Lublin, klasztor, 1725 - 1733 r.

Introduced: 02.10.2015 22:44 | Last update: 02.10.2015 22:44 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1725 - 1733 r.

Location

Main town / village: Lublin

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Lublin

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok

Architect / builder: Karol Antoni Bay

Architectural description:

Klasztor przylega do kościoła od zachodu, jest piętrowy, czworoboczny, z dwoma alkierzami, wirydarzem pośrodku (Żabicki 2013, s. 116-117).

UWAGI: Budynki zniszczone przez pożar w 1768 r., zostały odbudowane w 1780 r. W l. 1857-1860 dostawiono do kościoła od wschodu neogotycką kaplicę, prawdopodobnie wg projektu Bolesława Podczaszyńskiego (Żabicki 2013, s. 116-117).

Post-dissolution history:

Przebudowany po 1864 r., zakonnicy powrócili w 1919 r. (Żabicki 2013, s. 117).

Condition: Stan dobry.

Current function: Klasztor Kapucynów.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/498 z 14.05.1971 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.247737605453445 22.560495033065763 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Widok od strony północnej na klasztor z 30.04.2010 r., 
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Church_of_SS._Peter_and_Paul_in_Lublin#/media/File:Lublin,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_p.w._%C5%9B%C5%9B._Piotra_i_Paw%C5%82a_%2802%29.jpg