Architecture:
Pijarzy, Łuków (św. Józefa Kalasancjusza), Łuków Plac Narutowicza 2, kościół klasztorny, 1725 - 1762 r.

Introduced: 07.11.2015 19:45 | Last update: 07.11.2015 19:50 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1725 - 1762 r.

Location

Main town / village: Łuków Plac Narutowicza 2

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Łuków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok

Architect / builder: proj. Antoni Solari

Architectural description:

Kościół bazylikowo-kaplicowy, prezbiterium krótkie, węższe oraz zamknięte półkoliście, zakrystie po bokach, wysoka, 2-kondygnacyjna fasada z 3-kondygnacyjnymi wieżami. Nawa główna przekryta kolebką z lunetami, po bokach przylegają do niej niskie kaplice ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi (Żabicki 2013, s. 136).

Post-dissolution history:

Wieże kościoła przekształcone w l. 1871-1875, w 1883 r. fasada została poprzedzona monumentalnymi schodami z figurą Chrystusa projektu Bolesława Syrewicza (Żabicki 2013, s. 136).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół kolegiacki.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/401 z 6.05.1957 r. i z 24.01.1969 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.93024837681893 22.379161697483823 (hide map)