Architecture:
Pijarzy, Łuków (św. Józefa Kalasancjusza), Łuków Plac Narutowicza 2, klasztor, 1697 r.

Introduced: 07.11.2015 19:51 | Last update: 07.11.2015 19:58 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1697 r.

Location

Main town / village: Łuków Plac Narutowicza 2

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Łuków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok
Architectural description:

Budynek piętrowy po wschodniej stronie kościoła, na planie 4-boku, 3-skrzydłowy z prostokątnym wirydarzem otoczonym krużgankami. Wewnątrz sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe. (Żabicki 2013, s. 136).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Powiatowy Urząd Pracy

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/401 z 6.05.1957 r. i z 24.01.1969 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.93024176119992 22.37949429140167 (hide map)