Architecture:
Pijarzy, Międzyrzecz Korecki (św. Antoni z Padwy), Międzyrzecz Korecki, kościół klasztorny, 1702 - 1725 r.

Introduced: 02.06.2016 11:29 | Last update: 02.06.2016 11:29 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1702 - 1725 r.

Location

Main town / village: Międzyrzecz Korecki

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Details

Style: barok

Architect / builder: Wojciech Lenartowicz (projekt)

Architectural description:

Trojnawowy, ze środkową nawą znacznie szerszą od pozostałych. Do wysuniętego prezbiterium przylegają dwa pomieszczenia. Fasada główna podzielona na dwie kondygnacje rozbudowanym gzymsem, w środkowej części frontonu znajdowało się kiedyś malowidło przedstawiające św. Antoniego. Całość zwieńczona dwoma narożnymi wieżami. Wszystkie ściany ozdobione prostymi pilastrami, pomiędzy nimi łukowato zakończone okna. Uwagi: Po pożarze z 1990 r. zawaliła się część lewej wieży, budynek pozostaje bez dachu.

Post-dissolution history:

Na początku XIX w. budynek trafił w ręce gimnazjum, ale po jego likwidacji w 1832 r., w 1853 r. przekazano go parafii rzymskokatolickiej. Po 1945 r. opuszczony, popadł w ruinę.

Condition: Zachowany, lecz w stanie ruiny.

Current function: Brak

Geolocation: 50.660896 26.865490000000023 (hide map)